головна сторінка

   
   
   

 

Інститут землеустрою

Державне підприємство "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" відповідно до Статуту підприємства є головною регіональною проектною організацією із землеустрою серед суб'єктів підприємницької діяльності в Київській області.

   

 Маючи потужну матеріально-технічну базу, нормативно-методичне забезпечення, високий рівень підготовки спеціалістів, їх широкий фаховий склад (землевпорядники, грунтознавці, агрономи, геодезисти, програмісти, юристи тощо), інститут проводить різноманітні науково-дослідні та проектні роботи в галузі землеустрою, охорони і раціонального використання земель, оцінки земель, геодезичні роботи.

 

Директор інституту
CІЛЮКОВА Світлана Миколаївна

увага! Засновано щоквартальний науково-виробничий журнал Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» і Національного університету біоресурсів і природокористування України, заснований у 2011 р.

На сторінках журналу подаються наукові публікації з актуальних проблем земельної реформи, питань землеустрою, земельного кадастру, моніторингу та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і розвитку земельних відносин, а також землевпорядної освіти.У журналі можна опублікувати наукові статті й статті теоретичного, аналітичного, узагальнюючого і методич­ного характеру, надруковані українською мовою.

Статті надсилати за адресою: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 3, Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ре­дакція журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».

Відповідальний секретар: Осипчук Сергій Олексійович,
 тел. (+38-044) 424-30-72, факс (+38-044) 424-03-13, е-mаіі: osipchuk_sp@ukr.net