Послуги

 

перелік необхідних документів
 

Одним із основних напрямів діяльності ДП «Київський інститут землеустрою» є виготовлення документації із землеустрою

Структурними підрозділами Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»розробляються такі види документацій із землеустрою:

        -  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

-  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється;

-  проект землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

-  проектиземлеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного,     лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;

-  проектиземлеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

-  схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

-  проектиземлеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад;

-  проектиземлеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів;

-  проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

-  проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

-  робочі проекти землеустрою (щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості грунтів тощо);

-  технічнадокументація із землеустроющо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-  технічнадокументація із землеустроющодовстановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

-  технічна документація щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

-  технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

 

Виконуються земельно-оціночні роботи:

 

-       технічна документація щодо нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

-       технічна документація щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

-       звіт із експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

Виконуються грунтові, геоботанічні, агрохімічні та інші обстеження земель:

 

- польові дослідження ґрунтового покриву земельних ділянок;

- аналітичні роботи з еколого-агрохімічної оцінки стану ґрунтів земельних виділів;

- еколого-агрохімічна паспортизація полів;

 - якісна характеристика ґрунтів земельних ділянок;

- бонітування грунтів.

 

Виконуються топографо-геодезичні роботи:

 

-  виконання топографічноїта кадастровоїзйомкив масштабах 1:500; 1:1 000; 1:2 000; 1:5 000; 1:10 000; 1:25 000; 1:100 000;

-  винесення (встановлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

-  складання кадастрових планів.

 

Виконуються роботи щодо містобудівного обґрунтування:

-       виготовлення детального плану території;

-        встановлення обмежень щодо використання режимоутворюючого об’єкта.

 

Інші роботи та послуги в галузі землеустрою, геодезії та містобудування:

-       складання бізнес-планів новостворених агроформувань;

-       розрахунок втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва спричинених вилученням земельних ділянок з сільськогосподарського та лісогосподарського використання;

-       розрахунок збитків нанесених власникам землі та землекористувачам;

-       складання збірних кадастрових планів землекористувань;

-       складання програми використання та охорони земель області, району, села;

-       коригування планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років;

-       консалтингові послуги в галузі землеустрою, земельного кадастру, земельних відносин, оціночної діяльності, охорони земель та земельного законодавства.